Συντήρηση Οχημάτων

Είναι πολύ σημαντικό να διατηρείται το κάθε όχημα σε καλή κατάσταση. Μέσω της σωστής συντήρησης, τα οχήματα παραμένουν ασφαλή προς χρήση και αυξάνουν ταυτόχρονα την αξία μεταπώλησής τους.