Αντιμετωπίζοντας το ΚΤΕΟ Αποτελεσματικά

Το ΚΤΕΟ έχει θεσμοθετηθεί ώστε να ελέγχει την κατάσταση των οχημάτων που κυκλοφορούν στο οδικό δίκτυο και να προστατεύει το κοινωνικό σύνολο. Τα αρχικά προέρχονται από το Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων. Τα ΚΤΕΟ είναι είτε δημόσια ή ιδιωτικά. Κάθε οδηγός έχει την υποχρέωση να “περάσει από ΚΤΕΟ” ανά τακτά χρονικά διαστήματα, τα οποία φυσικά επισημαίνονται στο ειδικό βιβλιαράκι του οχήματος.

Έλεγχος Οχήματος & Συντήρηση

Για να ελεγχθεί ένα όχημα και να λάβει την πιστοποίηση από το ΚΤΕΟ, υπάρχουν αρκετά σημεία που απαιτούν προσοχή. Παραδείγματος χάριν, είναι απαραίτητο τα λάστιχα να είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Διαφορετικά, δεν είναι ασφαλές το όχημα να κινείται στο εθνικό οδικό δίκτυο.

Αντίστοιχα, γίνεται έλεγχος του κάτω μέρους του αυτοκινήτου με τη χρήση ειδικής ράμπας στο χώρο. Ως εκ τούτου, οποιοδήποτε πρόβλημα στην ζυγοστάθμιση ή οποιαδήποτε αστάθεια επισημαίνεται. Ο ιδιοκτήτης του οχήματος τότε έχει την υποχρέωση να διορθώσει το πρόβλημα το συντομότερο δυνατόν.

Με τον οπτικό έλεγχο, οι μηχανικοί των ΚΤΕΟ φροντίζουν να ελέγξουν προβλήματα στο εξωτερικό περίβλημα του οχήματος. Προχωρούν σε μέτρηση του αμορτισέρ και του άξονα, ελέγχουν τα φρένα και το χειρόφρενο και πολλά ακόμη. Όταν τελειώσουν, αποφαίνονται αν το όχημα βρίσκεται στην κατάσταση που απαιτείται, ώστε να κυκλοφορεί ελεύθερα και με ασφάλεια.

Τέλος, είναι σημαντικό να επισημανθεί μια διαφορετική πτυχή του ελέγχου, τον οποίον διενεργούν στα ΚΤΕΟ. Πιο συγκεκριμένα, ολοκληρώνεται ενδελεχής έλεγχος για ατμοσφαιρικούς ρύπους εκ μέρους του οχήματος. Με αυτό τον τρόπο, οι ρύποι που εκπέμπονται υπολογίζονται με ακρίβεια. Αν υπερβαίνουν το επιτρεπόμενο όριο, υπάρχει πρόβλημα και ο ιδιοκτήτης του οχήματος οφείλει να το ελέγξει περαιτέρω. Στην αντίθετη περίπτωση, εκδίδεται η ειδική Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων.

Η όλη διαδικασία ελέγχου αποτελεί μια πολύ σημαντική υποχρέωση του κάθε οδηγού προς το κοινωνικό σύνολο, γι’ αυτό και έχει θεσμοθετηθεί. Αντιθέτως, η αδυναμία συμμόρφωσης των οδηγών επιφέρει σοβαρές κυρώσεις. Συνεπώς, ενημερωθείτε για το πότε πρέπει να “περάσετε από ΚΤΕΟ” και δράστε ανάλογα!